Therapie van de toekomst

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het komt dat ondanks onze grote welvaart en de ongelooflijke wetenschappelijke vooruitgang er steeds meer mensen zijn die aan chronische ziektes lijden? Dit fenomeen komt in toenemende mate zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. De welvaart waarin wij leven heeft ons veel goeds gebracht, maar heeft helaas ook een keerzijde. Chemische vervuiling, stralingsvervuiling, stress: zowel ons milieu als ons lichaam betaalt een hoge prijs voor de vooruitgang. Wanneer het interne milieu vervuild raakt kan dat leiden tot allerlei klachten waar de reguliere geneeskunde niet altijd een antwoord op heeft: huidklachten, allergieën, weerstandsproblemen of vermoeidheid. Behandeling richt zich dan ook vaak op symptoombestrijding zonder dat de achterliggende oorzaak vastgesteld kan worden. Bioresonantie-therapie biedt wel de kans om de werkelijke oorzaken van de klachten te achterhalen en vervolgens de mogelijkheid om deze zonder schadelijke bijwerkingen te behandelen. Snel, pijnloos en zonder het lichaam te belasten. 

Hoe werkt bioresonantie-therapie? 

Bioresonantie-therapie gaat uit van de zelf genezende kracht van het lichaam. In een gezond lichaam vindt ongehinderde informatie-uitwisseling plaats tussen cellen, door middel van biofotonen (lichtflitsen) via bepaalde vaste frequenties. Wanneer het lichaam echter vervuild is door bijvoorbeeld chemische stoffen of straling wordt de onderlinge communicatie verstoord of zelfs verhinderd. Hierdoor kunnen de cellen, en dus de organen, minder goed functioneren. Het BICOM-systeem test de specifieke frequenties van organen en herstelt deze als ze verstoord zijn. Tijdens dit proces worden belastende stoffen vrijgemaakt en door de uitscheidingsorganen uit het lichaam verwijderd. Op deze wijze wordt de lichaamseigen regulatie hersteld, en het zelf herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd. Zowel het onderzoek als de behandeling zijn pijnvrij en ontspannen.

APS therapie (Actie Potentiaal Simulatie)

APS therapie helpt u het beste uit u zelf te halen

In ons lichaam vinden dagelijks vele processen plaats om onze organen goed te laten functioneren en met elkaar te laten communiceren. Deze processen worden ingeleid door een natuurlijke elektrische stroom tussen de lichaamscellen: de actiepotentiaal. Voor alle levende organismen is deze actiepotentiaal van groot belang. Ze ontstaat uit de behoefte van het lichaam en zorgt ervoor dat in deze behoefte wordt voorzien. Soms raakt dit mechanisme echter door veroudering verzwakt, of door lichamelijke gebreken verstoord. De actiepotentiaal reageert niet meer of niet meer adequaat op de behoefte van het lichaam. Dit kan een breed scala aan klachten opleveren, van aanhoudende pijn, concentratieproblemen, lusteloosheid of juist rusteloosheid tot vermoeidheid of juist slapeloosheid. APS therapie kan bij al deze klachten de oplossing bieden.

Hoe werkt APS Therapie?

APS bootst door middel van een volkomen veilige microstroom de natuurlijke actiepotentiaal na. Hierdoor wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam versneld, of in sommige gevallen zelfs opnieuw gestart. Het lichaam wordt aangespoord om stoffen aan te maken die pijnstillend, ontstekingsremmend en genezend werken. Daarbij verhoogt APS het ATP (Adenosine Trifosfaat) gehalte in het lichaam gemiddeld 5 tot 8 keer. ATP is een belangrijke energiedrager. De microstroom zorgt ervoor dat er een splitsing plaatsvindt van de chemische verbinding die Adenosine Trifosfaat is. Hierbij komt erg veel energie vrij, die door het lichaam gebruikt wordt om cellen te herstellen en de dagelijkse processen te laten plaatsvinden.

Allergie

Allergie is vandaag de dag een welvaartsziekte. Het speelt bij allerlei ziekten een centrale rol en kan met de BICOM bioresonantie-therapie zowel pijnvrij getest worden als ook zonder bijwerkingen behandeld worden. Een zeer bekende allergie is hooikoorts. In het seizoen dat de klachten het zwaarst zijn kunnen de acute klachten met de bioresonantie verminderd worden. Maar het meest effect heeft een bioresonantie behandeling in de periode dat het afweersysteem minder geprikkeld is.

Stoppen met roken

Als u rookt, raakt uw lichaam eraan gewend dat er nicotine in uw lichaam komt. Bij het plotseling stoppen met roken, geeft het lichaam een signaal af dat het in een staat van nicotinehonger verkeert en is er een sterk verlangen naar sigaretten en ontwenningsreacties zijn het gevolg. Gebaseerd op het geselecteerde programma op het apparaat, wordt dit signaal waargenomen door de elektroden die de cliënt in de hand houdt. Dankzij het nicotinemonster wordt het signaal verdeeld in een harmonisch en een disharmonisch deel. Het disharmonische deel wordt door inversie omgekeerd en de oorspronkelijke storende signalen die nicotinehonger veroorzaken bij de roker worden geëlimineerd. Het BICOM-apparaat creëert zo een client-instrument-client circuit, wat resulteert in de eliminatie van het foutsignaal. Dit onderdrukt de honger naar nicotine en maakt de fysieke afhankelijkheid van sigaretten ongedaan.

Behandeling op afspraak 

Maandag         8.00-12.00 / 13.00-18.00
Dinsdag           8.00-12.00 / 13.00-18.00
Woensdag       8.00-12.00 / 13.00-18.00
Donderdag      8.00-12.00 / 13.00-18.00
Vrijdag             8.00-12.00 / 13.00-18.00
Zaterdag         gesloten
Zondag           gesloten

Stanislava Hasáková - therapeut

Contactgegevens
Praktijk voor
Bioresonantie- en APS therapie
Parallelweg 21
9601 HR Hoogezand
Telefoon: 0598-397548
Mailadres: info@bioresonantiehoogezand.nl