Praktijk voor Bioresonantie en APS Therapie V.O.F.Praktijk voor Bioresonantie en APS Therapie V.O.F.Praktijk voor Bioresonantie en APS Therapie V.O.F.
   
 

Bioresonantietherapie: snelle en betere diagnose pijnvrije therapie zonder medicijnen.

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het komt dat ondanks onze grote welvaart en de ongelooflijke wetenschappelijke vooruitgang er steeds meer mensen zijn die aan chronische ziektes leiden? Dit fenomeen komt in toenemende mate zowel bij volwassenen als bij kinderen voor.

De welvaart waarin wij leven heeft ons veel goeds gebracht, maar heeft helaas ook een keerzijde. Chemische vervuiling, stralingsvervuiling, stress: zowel ons milieu als ons lichaam betaalt een hoge prijs voor de vooruitgang. Wanneer het interne milieu vervuild raakt kan dat leiden tot allerlei klachten waar de reguliere geneeskunde niet altijd een antwoord op heeft:  huidklachten, allergieën, weerstandsproblemen of vermoeidheid. Behandeling richt zich dan ook vaak op symptoombestrijding zonder dat de achterliggende oorzaak vastgesteld kan worden.

Bioresonantietherapie biedt wel de kans om de werkelijke oorzaken van de klachten te achterhalen en vervolgens de mogelijkheid om deze zonder schadelijke bijwerkingen te behandelen. Snel, pijnloos en zonder het lichaam te belasten.

Hoe werkt bioresonantietherapie?

Bioresonantie gaat uit van de zelfgenezende kracht van het lichaam. In een gezond lichaam vindt ongehinderde informatie-uitwisseling plaats tussen cellen, door middel van biofotonen (lichtflitsen) via bepaalde vaste frequenties. Wanneer het lichaam echter vervuild is door bijvoorbeeld chemische stoffen of  straling wordt de onderlinge communicatie verstoord of zelfs verhinderd. Hierdoor kunnen de cellen, en dus de organen, minder goed functioneren. Het BICOM-systeem test de specifieke frequenties van organen en herstelt deze als ze verstoord zijn. Tijdens dit proces worden belastende stoffen vrijgemaakt en door de uitscheidingsorganen uit het lichaam verwijderd. Op deze wijze wordt de lichaamseigen regulatie hersteld, en het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd.

Zowel het onderzoek als de behandeling zijn pijnvrij en ontspannen.

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust voor meer informatie! 

 

APS Therapy
Actie Potentiaal Simulatie

Helpt u het beste uit uzelf te halen

In ons lichaam vinden dagelijks vele processen plaats om onze organen goed te laten functioneren en met elkaar te laten communiceren. Deze processen worden ingeleid door een natuurlijke elektrische stroom tussen de lichaamscellen: de actiepotentiaal. Voor alle levende organismen is deze actiepotentiaal van groot belang. Ze ontstaat uit de behoefte van het lichaam en zorgt ervoor dat in deze behoefte wordt voorzien.

Soms raakt dit mechanisme echter door veroudering verzwakt, of door lichamelijke gebreken verstoord. De actiepotentiaal reageert niet meer of niet meer adequaat op de behoefte van het lichaam. Dit kan een breed scala aan klachten opleveren, van aanhoudende pijn, concentratieproblemen, lusteloosheid of juist rusteloosheid tot vermoeidheid of juist slapeloosheid. APS Therapy kan bij al deze klachten de oplossing bieden.

Hoe werkt APS Therapy?

APS= Actie Potentiaal Simulatie
APS bootst door middel van een volkomen veilige microstroom de natuurlijke actiepotentiaal na. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam versneld, of in sommige gevallen zelfs opnieuw gestart. Het lichaam wordt aangespoord om stoffen aan te maken die pijnstillend, ontstekingsremmend en genezend werken.

Daarbij verhoogt APS het ATP (Adenosine Trifosfaat) gehalte in het lichaam gemiddeld 5 tot 8 keer. ATP is een belangrijke energiedrager. De microstroom zorgt ervoor dat er een splitsing plaatsvindt van de chemische verbinding die Adenosine Trifosfaat is. Hierbij komt erg veel energie vrij, die door het lichaam gebruikt wordt om cellen te herstellen en de dagelijkse processen te laten plaatsvinden.